عاشقانه دیوانه ها بهتر عاشق می شوند
رخسار دختری است که در پنج سالگی مادرش را از دست داده تحت سرپرستی زنی به نام دایه دریا قرار می گیرد. او در سن بلوغ به سمت کولی هایی که گه گاه به روستایشان می ایند کشیده می شود و با مردی کولی به نام البرز ازدواج می کند . ثمره این ازدواج سه پسر است و یک دختر به نام زیتون . زیتون که دختر بسیار زیبایی است در هشت سالگی مورد تجاوز رجبعلی ناپدریش قرار می گیرد و این حادثه موجب تحول در زندگیش می گردد.. او را به تهران می فرستند و بعنوان فرزند خوانده ی آقای مقدم با تنها پسرش خسرو روزگار می گذراند.. آنها باهم درس میخوانند.. سال ها میگذرد.. شرط ازدواج این دو باهم قبول شدن خسرو در رشته ی پزشکیست! چیزی که خسرو با تموم وجود ازش متنفر و عاشق موسیقی است.. برعکس زیتون.. خسرو باوجود عشق بی حدش به زیتون بین علاقه و عشق درگیر است با سفر خسرو به انگلستان برای ادامه تحصیل زندگیه آنها سمت و سویی جدید می یابد.. آیا خسرو قادر است به قول خود برای رسیدن به زیتون پایبند بماند یا …
   |    :  1391    |    :  شهره قوی روح    |    :   عاشقانه دیوانه ها بهتر عاشق می شوند


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :